Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Andes processionals

Parròquia de Sant Jaume Apòstol de Figuerola del Camp.

Procès

Andes processionals de meitat de segle XX, de fusta policromada i amb motllures ornamentals aplicades als laterals. L’estat de conservació era dolent, a causa de l’ús, el mal manteniment i un mal emmagatzematge. S’observaven trencaments, esquerdes i fissures, capes de brutícia, i diversos fregaments al llarg de l’obra. També, per petició del client, s’han introduït millores tècniques per tal de facilitar el correcte ús de la peça.