Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ensers professionals, llautó / vidre / fusta

Germandat de Sant Josep Obrer de Reus

Als volts de la Setmana Santa les diverses confraries i germandats posen a punt els seus ensers, per tal de preparar-se per les diverses professons. Us mostrem un seguit de peces, primerament una creu parroquial/ professional, que es trobava en la seva totalitat malmesa i trencada, també s’hi podia observar un grau molt elevat d’oxidació, per aquest motiu es va optar per desmuntar-la i procedir a un procés de neteja químic-mecànic de tota la superfície i protegit tot el conjunt amb una resina.

Pel que fa als fanals es trobaven trencats la majoria dels vidres i presentaven moltes pèrdues de diverses parts, s’ha procedit a reintegrar-les, desmuntar-los i substituir els vidres trencats per uns de nous iguals realitzats a Barcelona (Jordi Bonet vitralls), finalment s’ha realitzat un procés de neteja químic-mecànic de tota la superfície i s’ha protegit el conjunt amb una resina.

Per últim es van netejar les vares de comandament, la bandera i es van daurar amb or els escuts per tal que lluïssin amb el conjunt.