Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Espasa del gegant Veguer, Pere Berenguer de Vilafranca, cartró pedra

Amics dels Gegants de Montblanc

L’any 2015, per les Festes de Sant Maties, es va presentar en societat el nou complement del gegant dels Amics dels Gegants de Montblanc, Pere Berenguer de Vilafranca. Es tracta de la seva espasa, aquesta espasa apareix en gravats i escrits antics i s’ha volgut recrear i fer-la realitat per tal que la pugui lluir el gegant.

L’espasa realitzada es de fusta i cartró pedra, decorada amb teixits i pedreria del Barato de Reus.

A la peça s’hi poden observar l’escut de la Vila de Montblanc, l’escut d’armes de Pere Berenguer de Vilafranca i el conjunt esta daurat amb or i policromat a l’oli. Tanmateix també es pot observar a la part inferior de la beina les inicials medievals del primer veguer de Montblanc l’any 1163. L’espasa es complementa amb el cinturó i la sivella de pedreria a conjunt amb l’espasa.