Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Fanals guia

Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu de Reus

Procés

Conservació i restauració dels fanals guia de plata repussada, cisellada i burinada, realitzats l’any 2007 per l’orfebreria de Motril (Aragon Orfebres). Són propietat de l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu, de la Parròquia de Sant Joan Baptista de la ciutat de Reus.