Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Grup escultòric representant la Sagrada Família

Intervenció d’urgència

Procés

A causa d’una caiguda, aquest grup escultòric representant la Sagrada Família va patir trencaments i desplacacions en la peanya i esquerdes en zones puntuals. La intervenció va constar de dues fases la consolidació i adhesió dels fragments originals al conjunt escultòric i posteriorment la seva reintegració per tal de retornar la llegibilitat al conjunt.