Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Homes de ferro

Reial Congregació de la Puríssima Sang de NSJ

Procés

A causa del mal estat de conservació dels dos arnesos de ferro, propietat de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus, AVALL creació · conservació · restauració va dur a terme un estudi de les peces i, posteriorment, una intervenció d’urgència de conservació i restauració. 

Per una banda, l’estudi previ a la intervenció s’ha dut a terme a les instal·lacions del Servei de Recursos Científics i Tècnics de la Unitat de Microscòpia i Tècniques Nanomètriques, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
També s’ha procedit a l’estudi i interpretació de la simbologia patent en diverses parts de la peça i, d’aquesta manera, s’ha pogut determinar l’època i el corrent estètic.

La intervenció, per altra banda, ha constat de quatre fases: neteja mecanicoquímica dels òxids, hidròxids, clorurs i fosfats; adhesió i reintegració d’esquerdes, fractures i llacunes mitjançant una resina epoxi; aplicació d’un 5% d’àcid tànnic per aconseguir l’entonació adient i repàs dels elements ornamentals; capa de protecció finals mitjançant una resina termoplàstica i dues capes de cera microcristal·lina. Alhora, els diversos procediments emprats en la intervenció són reversibles, seguint un criteri no invasiu.