Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mare de Déu del Carme

Església del Carme de Valls

Procés

Intervenció de conservació i restauració de l’emmotllat de pasta de fusta representant la Mare de Déu del Carme, de Valls. La peça, datada de 1940 i realitzada al taller d’imatgeria religiosa Anònima Mato, va ser donada a la parròquia del Carme de Valls per Maria Figuerola i Francesc Batalla.