Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Morter artesà

Finals segle XIX

Conservació i restauració

Aquest morter decoratiu de finals del segle XIX presentava diverses patologies com òxids, hidròxids, picadures alveolades i metalls de neoformació. Es trobava en un mal estat de conservació a causa d’un mal emmagatzematge.