Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Plafó de ceràmiques de finals del segle XX

Conservació i restauració

Arqueologia

Plafó de ceràmica representant l’aparició de la Mare de Déu de l’Ermita Paret Delgada, venerada a la Selva del Camp. La peça, de propietat particular, presentava un estat de conservació dolent a causa d’un atac vandàlic. S’ha realitzat un traspàs de la peça a un nou suport per tal de donar rigidesa i estabilitat al conjunt. També s’han reconstruït les parts faltants i s’ha procedit a la reintegració cromàtica mitjançant un criteri il·lusionista per tal de retornar la llegibilitat al conjunt. 

Finalment s’ha protegit amb un monòmer d’hidrocarbur, per entonar i preservar l’obra.