Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Portes de fusta corredores de roure blanc

Procés

L’estat de conservació de les peces era dolent, ja que presentaven esquerdes i desplacacions greus, i un patinat opac del vernís. El conjunt, únic, data de mitjans del segle XX, obrat per l’ebenista Josep Anglès, de l’empresa de fusteria reusenca Argilaga.