Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Sagrari de finals del segle XX, fosa i llautó daurat

Parròquia dels Pares Paüls de Reus

Aquesta peça d’ús com tantes altres es trobava en molt mal estat de conservació, ja que, en la seva totalitat estava oxidat i molt malmès pel pas del temps. També cal sumar-hi els danys antropomòrfics, ja que l’home hi te molt a veure en aquests danys.

Per tal de solventar totes aquestes problemàtiques, en primer lloc es van desmuntar totes les parts del sagrari. Seguidament, es van sanejar les fustes que conformen l’ànima d’aquest i per últim es van polir totes les parts metàl·liques i es van substituir els cargols de llautó per uns de nous, ja que s’havien erosionat i fet malbé.Per últim es va submergir en vernís especial per metalls per tal de poder preservar la perdurabilitat al llarg del temps de la peça.