Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Sagrat Cor de Jesús, emmotllat de pasta de fusta

Parròquia de Santa Margarida de la Riera de Gaià

Aquesta obra pertany al retaule del Sagrat Cor de la Riera de Gaià i n’és la imatge titular. Es un emmotllat de pasta de fusta adquirit després de la guerra per una família a la casa Reixach de Barcelona.

Com a patologies més greus a banda de un greu atac de xilòfags i microorganismes va patir una neteja desafortunada amb aigua, vinagre i diversos productes químics que van erosionar, desgastar i esborrar gran part dels ornaments realitzats amb or. També hi ha llacunes en les parts daurades i les carnacions es trobaven en un estat molt delicat de conservació.

Es va decidir realitzar un procés de neteja generalitzat de l’obra i posteriorment procedir a la reintegració cromàtica de totes aquelles parts i pèrdues de l’obra. La peanya es va reconstruir i redaurar. I el vestit que es la part més visible es va reintegrar mitjançant un criteri museístic, un to més clar, per tal de discernir l’original de les reintegracions.