Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Sant Crist modernista d’un panteó particular

Escultura

Conservació i restauració de la talla de fusta de pi, policromada, representant a Crist crucificat (s.XIX), de propietat particular. La creu d’altra banda es de ferro forjat i pavonat, alhora els detalls són daurats.