Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Talla del segle XIV representant un Sant Roc

Procès

Conservació i restauració de la talla de Sant Roc de Montpeller (segle XIV), del Bisbat de Lleó. Advocat contra la pesta negra, se’l treia en processó sobre un carro amb mules. La intervenció fou duta a terme l’any 2012 a les instal·lacions de la Generalitat de Catalunya i sufragades per la mateixa, en un conveni de col·laboració amb el Bisbat de Lleó. Els criteris de la intervenció han estat donats pel Bisbat. Per tant, malgrat que la normativa sobre Patrimoni recomana no reconstruir, degut a que s’havia de retornar la talla al culte, era necessària reconstruir-la emprant els criteris menys invasius possibles i totalment reversibles.