Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Venerada Imatge de Santa Creu, talla de fusta policromada

Parròquia de Santa Margarida de la Riera de Gaià

El poble de la Riera de Gaià renova el vot de poble des de 1809, ja que una pesta assolà la població i en moriren 157 persones. Davant  aquesta problemàtica el poble pregà a Déu per intercessió de la Santa Creu que els lliurés d’aquella plaga, la pesta apaivagà i el poble, lliure del terrible fragell, prometé que cada any ho recordaria i celebrarien aquesta tradició, el 14 de setembre dia de l’Exaltació de la Santa Creu.

La talla original de fusta fou destruïda durant la Guerra Civil del 1936 i l’actual data del 1939, es tracta d’una talla de fusta de pi, policromada i de 160cm, se’n desconeix l’autoria. Fins al moment es creia que era de pasta de fusta d’Olot, però després del procés de conservació i restauració s’ha pogut catalogar com a talla de fusta i no de pasta fusta com es pensava la gent.