Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Verònica de Reus

Conservació i restauració de la talla de fusta

Procés

Aquesta imatge es trobava en un estat de conservació dolent pel que fa al suport de fusta i la policromia. Presentava pèrdues de suport, desplacacions, esquerdes i fissures i trencaments. Pel que fa a la policromia hi havia presència d’atac microbiològic, moltes llacunes, rascades, abrasions i esgrogueïment generalitzat.

La intervenció constà de diverses fases, primerament es realitzà un estudi mitjançant un tècnica radiogràfica per tal d’estudiar el sistema constructiu de l’escultor, l’il·lustre Josep Maria Camps i Arnau, escultor de Barcelona. També s’hi van realitzar fluorescència de llum ultraviolada, per observar l’autenticitat de l’obra i determinar si hi havia repintats o no. Final és realitzà el procés de desinfecció, consolidació de la policromia, estucat i reintegració de les llacunes i pèrdues i finalment la neteja de la policromia. Es va adequar el suport de subjecció al misteri emprant una planxa d’acer inoxidable per tal d’evitar moviments innecessaris durant el transcurs de les professons.